VIERDE KWARTAAL:   Weke : 9    Skooldae: 42

Graad

Skool dae

Klas dae

Eksamen

Vakansie

Tot

8 11

33

15

18

0

33

12

34

5

29

0

34

 

OKTOBER 2014

DAG

DAT

SIKL

DAG

BESONDERHEDE

DET

TER

BID

Ma

13

20

3

  Skool heropen vir die 4de kwartaal 07:00 -13:30

  Nege maande state beskikbaar

 

NK

VS

SM

Di

14

20

4

  Saal (Ds van den Heever)

  Handig prestasieknopies in

  Netheidsinspeksie

  Bloedskenk kliniek

  Begroting opleiding

  Dans Ensemble (gr 8 & 9) om 11:00

 

VS

NK

JC

Wo

15

20

5

  Koshuise (afsluitingsete)

  Begroting

 

IS

MC

PB

Do

16

20

6

   Begroting afdelingshoof

   Detensie

  Gr 9 vakvoorligting (11:00)

  Oueraand (18:00)

  Krieket vs Garies

  Noodplan oefening

SvJ

CWA

MC

IS

RV

Vr

17

20

7

  SBS (SM, FO, JC en PB) vergadering 06:30 07:00

  TvW personeelvergadering 06:45 07:00

  Gr 12 (08:00) eksamenvoorligting in saal

  Laaste skooldag van matrieks (JC)

  Afhandeling van SBA gr 12

  Gr 9 Vakkeuse vorms

   LLR kamp

  Wreldonderwysersdag

 

ND

CWA

SB

Sa

18

N32

 

  LLR kamp