-size:12.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; color:black; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm} h1 {margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; font-size:12.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; font-weight:normal; text-decoration:underline; text-underline:single; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm} h3 {margin-bottom:.0001pt; page-break-after:avoid; font-size:14.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; font-weight:normal; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm} h4 {margin-bottom:.0001pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:16.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm} table.MsoNormalTable {mso-style-parent:""; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"} h2 {margin-bottom:.0001pt; page-break-after:avoid; font-size:14.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; font-weight:normal; text-decoration:underline; text-underline:single; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm} h5 {margin-top:0cm; margin-right:-22.5pt; margin-bottom:0cm; margin-left:0cm; margin-bottom:.0001pt; page-break-after:avoid; font-size:12.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; } h6 {margin-bottom:.0001pt; page-break-after:avoid; font-size:12.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm} -->

Beleid oor bullebakkery en kuberbullebakkery

1.             Inleiding

Hierdie dokument is die beleid oor bullebakkery en kuberbullebakkery van Hoërskool Namakwaland wat die skoolbeheerliggaam op 27 Mei 2013 goedgekeur het. Die beleid is opgestel ooreenkomstig die bepalings van die Grondwet van Suid-Afrika, 1996; die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 (‘die Skolewet’); die Wet op Nasionale Onderwysbeleid 27 van 1996; toepaslike provinsiale wetgewing oor skoolonderwys; die Wet op Beskerming teen Tei